TRADITIONS BOX

ER WORDT IEDERE MAAND EEN TRADITIONS BOX VERSTOPT IN/ IN DE BUURT VAN EEN TRADITIONS FILIAAL
IN DEZE BOX ZIT EEN UNIEKE CHEQUE WAAROP DE PRIJS STAAT BESCHREVEN.
OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN OP DE SITE VAN TRADITIONS WORDEN HINTS GEPLAATST OM JE TE HELPEN BIJ HET VINDEN VAN DE BOX.

 

HEB JIJ DE TRADITIONS BOX GEVONDEN?
HAAST JE DAN NAAR HET AANGEGEVEN FILIAAL OM DE MOOIE PRIJS IN ONTVANGST TE NEMEN.

Hints

Hint 1

Hint 2

Hint 3

Hint 4

Hint 5

ACTIEVOORWAARDEN:

ALGEMEEN:

  • Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
  • Traditions Kappers is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Traditions Kappers daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Traditions Kappers bekend worden gemaakt via de website.
  • De gewonnen prijs is niet inwisselbaar tegen contanten, of andere goederen.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

DEELNAME:

  • Deelname aan de Actie is gratis.
  • Na het winnen van de prijs, is het gedurende drie maanden niet mogelijk om via de “ Box Actie”, van traditions opnieuw prijzen te winnen.
  • Medewerkers van Traditions Kappers/Kapperscollege en door Traditions kappers/Kapperscollege ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname

Gegevensverzameling/ portretrecht:

  • De deelnemer geeft Traditions kappers door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mails van Traditions kappers, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van Traditions kappers mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder medewerking aan de uitreiking van de prijs in een filiaal van Traditions kappers. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Traditions Kappers. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Traditions Kappers
BEKIJK
TARIEVEN
SCHERP EN BETAALBAAR
BEKIJK
VESTIGINGEN
VESTIGINGEN IN JE BUURT
BEKIJK
OPENINGSTIJDEN
ALTIJD VAN MA T/M ZA